Mano pažyma

Naudojimosi sąlygos

Sveikiname jus apsilankius Oskaro Medzevičiaus mokymosi svetainėje. Naudodamiesi Oskaro Medzevičiaus mokymosi svetaine (toliau vadinama svetaine) Jūs įsipareigojate kiekvienu atveju laikytis galiojančių svetainės naudojimo sąlygų. Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, prašome jūsų nesinaudoti svetaine. Svetainėje esančią medžiagą gina galiojantys autorių teisių ir prekės ženklų įstatymai.

1. Naudojimo teisės

Leidimas laikinai atsisiųsti bet kokią atsisiunčiamos medžiagos kopiją svetainėje yra leidžiamas tik asmeniniam nekomerciniam laikinam žiūrėjimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisių perleidimas, ir pagal šią licenciją draudžiama:

  1. Be išankstinio autorinių teisių turėtojo Oskaro Medzevičiaus rašytinio sutikimo draudžiama komerciniais tikslais pateikti, kopijuoti, perleisti, perduoti, atskleisti, saugoti, redaguoti, platinti, publikuoti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip panaudoti bet kokią svetainėje esamą informaciją.
  2. naudoti medžiagą bet kokiems komerciniams tikslams arba bet kokiam viešam eksponavimui (komerciniam ar nekomerciniam);
  3. bandyti dekompiliuoti ar perdaryti bet kurią programinę įrangą, esančią svetainėje;
  4. pašalinti bet kokias autorinių teisių žymes iš medžiagos; arba
  5. perduoti medžiagą kitam asmeniui arba „atkartoti" medžiagą bet kuriame kitame serveryje.

Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiate kurį nors iš šių apribojimų, ir Įmonė gali ją nutraukti bet kuriuo metu. Nustoję žiūrėti šias medžiagas ar nutraukę šios licencijos galiojimą, turite sunaikinti visas jūsų turimas atsisiųstas medžiagas - elektronine ar spausdinta forma.

2. Atsakomybė

Svetainė ir jos turinys yra Oskaro Medzevičiaus paslauga teikiama svetainės naudotojams. Oskaras Medzevičius stengiasi užtikrinti, kad svetainės turinyje nebūtų klaidų ir kad ši svetainė būtų prieinama nuolatos ir be pertrūkių. Tačiau Oskaro Medzevičiaus internetinių paslaugų turinys pateikiamas toks, koks yra. Oskaras Medzevičius neteikia garantijos dėl svetainės turinio tikslumo, teisingumo ar patikimumo, o taip pat negarantuoja nenutrūkstamo, savalaikio ir nepriekaištingo svetainės veikimo.

Oskaras Medzevičius ar jo partneriai, neatsako už tiesioginius, netiesioginius ar nenumatytus nuostolius, vėlesnę žalą bei už kitus nuostolius ar žalą, kylančius dėl svetainės ar jos turinio naudojimo, o taip pat dėl draudimo naudotis svetaine, joje teikiama informacija ar programine įranga.

Oskaras Medzevičius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti svetainės turinį.

3. Svetainės pakeitimai

Medžiagoje, esančioje svetainėje, gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. Oskaras Medzevičius negarantuoja, kad bet kuri jos interneto svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. Oskaras Medzevičius gali bet kada ir be išankstinio įspėjimo pakeisti savo internetinėje svetainėje esančią medžiagą. Tačiau Oskaras Medzevičius neprisiima įsipareigojimų atnaujinti medžiagą.

4. Nuorodos

Svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar aplikacijas, kurios nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims; tokios nuorodos laikomos išimtinai kaip papildoma naudotojui siūloma paslauga. Oskaras Medzevičius neprisiima jokios atsakomybės už tokias svetaines, aplikacijas, už jų turinį ar jo teisingumą. Lankantis tokiose internetinėse svetainėse, galioja šių svetainių naudojimosi sąlygos.

5. Naudojimo sąlygų pakeitimai

Oskaras Medzevičius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja nedelsiant juos paskelbus svetainėje.

6. Reguliuojantys įstatymai

Šioms naudojimo sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai, susiję su naudojimo sąlygomis, sprendžiami Lietuvos teismuose.