Pirkimo pardavimo taisyklės

Pirkimo – pardavimo svetainėje www.manopazyma.lt taisyklės

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6. APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ PRISTATYMO TVARKA

7. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TAISYKLĖS IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.

8. ATSAKOMYBĖ

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS